Karrier-tanácsadási szolgáltatások

Buyer: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye területén összesen 15 fő mentor szolgáltatásának igénybevétele az alábbi Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztályainak bontásában:
1. Baktalórántházai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 1;
2. Csengeri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 1;
3. Fehérgyarmati Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 1;
4. Kisvárdai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 2;
5. Mátészalkai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 2;
6. Nagykállói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 1;
7. Nyírbátori Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 1;
8. Nyíregyházai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 3;
9. Tiszavasvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 1;
10. Vásárosnaményi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 2.
A járási hivatalok illetékességi területét az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III.30.) Korm. rendelet szabályozza.
A programban 5 450 fő 15–24 év közötti, célcsoportnak megfelelő fiatal vesz részt. Célcsoport a sem nem tanuló, sem nem dolgozó fiatalok az alábbi besorolás szerint:
1. kevesebb mint 6 hónapja álláskereső 25 év alatti (15–24 közötti) fiatalok;
2. legalább hat hónapja álláskereső 25 év alatti (15–24 közötti) fiatalok;
3. 25 év alatti (15–24 év közötti) inaktív fiatalok.
Cél a fiatalok munkaerő-piaci helyzetének javítása, továbbá hogy mihamarabb megvalósulhasson a támogatás nélküli munkerő-piaci integrációjuk. Ezen komplex program keretében szükséges a mentori szolgáltatás, melynek keretében a mentor feladata a programba bevont, illetve bevonásra kerülő fiatalok személyes segítése, a munkaerő-piaci esélyeinek növelése, foglalkoztatásuk elősegítése. A mentori tevékenység az együttműködési kötelezettség teljesítéséhez, a szolgáltatások, támogatások igénybe vételéhez, az állami, vagy más szervekkel való kapcsolattartáshoz, az önálló munkába álláshoz, vagy a munkahelyen történő beilleszkedéshez nyújt személyre szabott segítséget.
A mentorok irányítása: a mentori szolgáltatás nyújtása a járási hivatal vezetőjével történt egyeztetésnek megfelelően történik. A mentori szolgáltatásban részesítendő ügyfelek névsorát a járási hivatal vezetőjével történt megbeszélést követően a foglalkoztatási osztály vezetője igazolható módon, írásban nyújtja át a szolgáltató számára, először a teljesítés megkezdése előtt 3 munkanappal, a későbbiekben havi rendszerességgel, minden hónap első munkanapján. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a mentori szolgáltatás tekintetében a programban résztvevők létszámának függvényében, a megjelölt teljesítési helyek között a mentori összlétszám vonatkozásában legfeljebb +30 % mértékben eltérjen. Az eltérés vonatkozásában az ajánlatkérő az egyes járási hivatalok foglalkoztatási osztályai közötti igényeknek megfelelően osztja be a mentorokat. Ezen túlmenően, amennyiben az adott járási hivatal foglalkoztatási osztályához tartozó programban résztvevők alacsony létszáma indokolja, a mentor az ajánlatkérő kérésére segítheti más járási hivatal foglalkoztatási osztályon munkát végző munkatársának tevékenységét az ajánlatkérővel történt egyeztetése mellett. Ajánlatkérő szükség szerint a megjelölt teljesítési helyek között a mentori összlétszám tekintetében maximum 5 fő mértékű átcsoportosítást hajthat végre, az igényeknek megfelelően. A mentori szolgáltatást a 67/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak figyelembevételével a járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak működési ideje szerint kell nyújtani. A mentorok tevékenységüket végezhetik a járási hivatal foglalkoztatási osztályának hivatalos helyiségeiben, illetve a járási hivatal foglalkoztatási osztályán kívül. A szolgáltatást a járási hivatallal előzetesen egyeztetett időpontban lehet teljesíteni.

Country:
Country:
Hungary

Published:
Published date:
Oct 08 2016

Deadline:
Deadline:
Nov 10 2016

CPVs:
CPVs:
79634000 - Career guidance services

Address:
Address:
Hősök tere 5.
Nyíregyháza
Hungary

Location:
Location:
Nyíregyháza

Contact:
Contact:
Kozma Péter, kormánymegbízott

Email:
Email:
hivatal@szabolcs.gov.hu

Tel:
Tel:
+36 42599300
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
351413-2016


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo