Usługi w zakresie napraw i konserwacji transformatorów

Buyer: None


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Modernizacja wraz z remontem ognioszczelnych stacji transformatorowych dla oddziałów Kompanii Węglowej SA w 2011 roku, w tym:
— zadanie nr 1 – Modernizacja wraz z remontem ognioszczelnych stacji transformatorowych o mocy 400 kVA i przekładni 6/0,5 kV,
— zadanie nr 2 – Modernizacja wraz z remontem ognioszczelnych stacji transformatorowych o mocy 400 kVA i przekładni 6/1 kV,
— zadanie nr 3 – Modernizacja wraz z remontem ognioszczelnych stacji transformatorowych o mocy 630 kVA i przekładni 6/1 kV,
— zadanie nr 4 – Modernizacja wraz z remontem ognioszczelnych stacji transformatorowych o mocy 1000 kVA i przekładni 6/1 kV.
W wyniku niniejszego postępowania Zamawiający zawrze umowę ramową maksymalnie z 6 wykonawcami, którzy uzyskali najlepsze oceny punktowe dla każdego zadania, wyłonionymi w oparciu o kryterium najniższej ceny zgodnie z punktem XX SIWZ i punktem 1 Formularza ofertowego.

Country:
Country:
None

Published:
Published date:
May 28 2011

Deadline:
Deadline:
Jul 08 2011

CPVs:
CPVs:
50532200 - Repair and maintenance services of transformers
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
169341-2011


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo