Aardgas

Buyer: Sint-Annendael Grauwzusters VZW


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Leveren van elektriciteit en gas door een leverancier.
Zie bijlage D voor de verschillende EAN nummers en leveringsplaatsen.
Levering elektriciteit:
Het totale elektriciteitsverbruik in 2015 bedroeg 1 350,305 MWh.
Het totale elektriciteitsverbruik in 2014 bedroeg 1 134,151 MWh.
Het totale elektriciteitsverbruik in 2013 bedroeg 1 103,641 MWh.
Levering aardgas:
Het totale aardgasverbruik in 2015 bedroeg 5 044,849 MWh.
Het totale aardgasverbruik in 2014 bedroeg 4 311,123 MWh.
Het totale aardgasverbruik in 2013 bedroeg 4 633,425 MWh.
Een opsplitsing van het totale verbruik vindt u in bijlage E.
Het contract wordt afgesloten voor leveringen van elektriciteit van 1.6.2017 (00:00 CET) tot en met 31.12.2020 (24:00 CET).
Het contract wordt afgesloten voor leveringen van aardgas van 1.6.2017 (6:00 CET) tot en met 31.12.2020 (6:00 CET).
De opdrachtgever beseft dat de leverancier voor een deel van de uitvoering van zijn taken afhankelijk is van de netbeheerders. De leverancier zal de opdrachtgever onverwijld op de hoogte brengen wanneer hij de aan hem, via dit bestek, opgelegde taken niet naar behoren kan uitoefenen, omwille van redenen die hun oorzaak vinden bij het netbeheer.
De aanbestedende overheid ziet er op toe dat deze opdracht wordt uitgevoerd met inachtname van de anti-discriminatiewetgeving.

Country:
Country:
Belgium

Published:
Published date:
Oct 15 2016

Deadline:
Deadline:
Jan 24 2017

CPVs:
CPVs:
09123000 - Natural gas
09310000 - Electricity

Address:
Address:
Vestenstraat 1
Diest
Belgium

Location:
Location:
Diest

Contact:
Contact:
Palmaerts Anja Paula

Email:
Email:
overheidsopdrachten@sad.be

Tel:
Tel:
+32 013380523

URL:
URL:
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=251232OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
361595-2016


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo