Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване

Buyer: ТП Държавно горско стопанство „Цонево“ при „СИДП“ ДП Шумен


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Обслужването на автомобилите, селскостопанската и горска техника и мотоциклети включва:
1. Техническо обслужване на МПС, селскостопанската и горска техника и мотоциклети — извършва се след изминаване на определен пробег, определен от фирмените стандарти на производителя;
2. Текущ ремонт на МПС, селскостопанската и горска техника и мотоциклети — извършва се при установена в резултат на техническото обслужване или на периодичен технически преглед необходимост;
3. Периодични технически прегледи на МПС, селскостопанската и горска техника и мотоциклети по съгласуван с възложителя график-извършват се за установяване състоянието на основните възли и системи, осигуряващи безопасността на движение на автомобилите и мотоциклетите;
4. Доставка и влагане на резервни части, материали и консумативи, свързана с изброените дейности.
5. Доставка, осъществена чрез покупка на резервни части, материали и консумативи, след изрична заявка от ТП ДГС „Цонево“.
Изисквания към услугата.
Профилактиката, ремонта и сервизното обслужване на автомобилите, селскостопанската и горска техника и мотоциклети включва:
Техническо обслужване на МПС, селскостопанската и горска техника и мотоциклети — извършва се след изминаване на определен пробег, определен от фирмените стандарти на производителя;
Консумативи са експлоатационните течности в МПС, селскостопанската и горска техника и мотоциклети (масла, антифриз, , хидравлични и спирачни течности, фреон и др. подобни).
Текущ ремонт на МПС, селскостопанската и горска техника и мотоциклети — извършва се при установена в резултат на техническото обслужване или на периодичен технически преглед необходимост;
Периодични технически прегледи на МПС, селскостопанската и горска техника и мотоциклети по съгласуван с възложителя график-извършват се за установяване състоянието на основните възли и системи, осигуряващи безопасността на движение на автомобилите и мотоциклетите;
Доставка и влагане на резервни части, материали и консумативи, свързана с изброените дейности.
Доставка, осъществена чрез покупка на резервни части, материали и консумативи, след изрична заявка от ТП ДГС „Цонево“.
Обща прогнозна стойност — до 17 500 BGN без ДДС, от които прогнозно до 5 000 BGN за ремонт (труд), прогнозно до 10 500 BGN за резервни части, и прогнозно до 2 000 BGN за консумативи -експлоатационни течности.
При необходимост изпълнителят е длъжен да приеме за обслужване и ремонт и други служебни автомобили на ТП ДГС „Цонево“, като се запазят условията по договора за техническо обслужване и ремонт, и ценообразуването на извършваните дейности.

Country:
Country:
Bulgaria

Published:
Published date:
Jan 14 2017

Deadline:
Deadline:
Feb 15 2017

CPVs:
CPVs:
50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment
50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment

Address:
Address:
ул. „Хр. Трендафилов“ № 54
Цонево
Bulgaria

Location:
Location:
Цонево

Contact:
Contact:
Тодор Динев- домакин при ТП ДГС „Цонево“

Email:
Email:
dgs.conevo@dpshumen.bg

Tel:
Tel:
+359 51727232

URL:
URL:
http://wp.me/p82oCV-cspOC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
014846-2017


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo