Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване

Buyer: ТП Държавно горско стопанство „Цонево“ при „СИДП“ ДП Шумен


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
„Извършване на ремонти, текущо техническо обслужване, техническа профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с части и материали доставени от изпълнителя за служебни леки и товарни автомобили, селскостопанска и горска техника, и мотоциклети на ТП Държавно горско стопанство „Цонево“ при „СИДП“ ДП Шумен, местодомуващи на територията на ТП ДГС „Цонево“, съгласно техническа спецификация“.

Country:
Country:
Bulgaria

Published:
Published date:
Jan 14 2017

Deadline:
Deadline:
Feb 15 2017

CPVs:
CPVs:
50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment
50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment

Address:
Address:
ул. „Хр. Трендафилов“ № 54
Цонево
Bulgaria

Location:
Location:
Цонево

Contact:
Contact:
Тодор Динев- домакин при ТП ДГС „Цонево“

Email:
Email:
dgs.conevo@dpshumen.bg

Tel:
Tel:
+359 51727232

URL:
URL:
http://wp.me/p82oCV-cspOC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
014846-2017


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo