Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)

Buyer: Община Ботевград


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Предметът на настоящата процедура е: „Извършване на обществен превоз на пътници от автобусни линии по утвърдени маршрутни разписания от Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми”.Изпълнителят ще извърши предвидените дейности при условия, изисквания и в обхват, посочени от Възложителя в техническата спецификация, съгласно подадената от Изпълнителя оферта и при условията на договора, както и при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство. В процедурата се предвиждат следните обособени позиции:
I. Общинска транспортна схема /обособена позиция № 1/ - на територията на община Ботевград, вкл. градска линия;
II.Областна транспортна схема /обособена позиция № 2/ - Ботевград – Правец – от квотата на община Ботевград;
III.Републиканска транспортна схема /обособена позиция № 3/ – Ботевград – София – от квотата на община Ботевград.

Country:
Country:
Bulgaria

Published:
Published date:
Apr 11 2014

Deadline:
Deadline:
May 19 2014

Value:
Value:
BGN 1,483,890


CPVs:
CPVs:
60000000 - Transport services (excl. Waste transport)
60100000 - Road transport services
60112000 - Public road transport services

Address:
Address:
пл. „Освобождение“ № 13
Ботевград
Bulgaria

Location:
Location:
Ботевград

Contact:
Contact:
инж. Цанко Цанов

Email:
Email:
admin@botevgrad.org

Tel:
Tel:
+359 72360154

URL:
URL:
http://botevgrad.org/Proekti.htmOC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
124206-2014


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo