Строителен надзор

Buyer: Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
„Избор на консултант за извършване на строителен надзор по време на строителния процес на Проект 12а „Проектиране и изграждане на Цех за намаляване размерите и дезактивация на материали“. Упражняване на непрекъснат строителен надзор върху строителните дейности съгласно ЗУТ и действащата нормативна уредба в РБ, съставяне на окончателен доклад за въвеждане на строежите в експлоатация и изготвяне на технически паспорт на обекта.
Строителният надзор по реализиране на проекта се извършва от "Консултант", по смисъла на чл. 167 от ЗУТ. Основните изисквания към "Консултанта" са отразени и разписани в чл. 168 от ЗУТ.

Country:
Country:
Bulgaria

Published:
Published date:
Apr 11 2014

Deadline:
Deadline:
May 23 2014

CPVs:
CPVs:
71520000 - Construction supervision services
71521000 - Construction-site supervision services

Address:
Address:
бул. „Г. М. Димитров“ № 52а, ет. 6
София
Bulgaria

Location:
Location:
София

Contact:
Contact:
Биляна Драгомирова-Динкова

Email:
Email:
bilyana.dragomirova@dprao.bg

Tel:
Tel:
+359 29035123
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
124408-2014


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo