Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за община борован, свързани с подготовка за кандидатстване и последващо управление, отчитане и избор на изпълнители, включително анализ на икономическа и екологическа устойчивост на проекта и инвестицията и други икономически и социални анализи, нормативно изискуеми за конкретни дейности за проект „основен ремонт на пътища в община „борован“ — с.борован, ул. иван вазов (от о.т. 380 до път vrc 1015) и път добролево — сираково (път vrc 1016)“, проект „основен ремонт на улична мрежа в община „борован“ — с.борован, ул. п. славейков — от о.т. 170 до о.т. 18, и с.малорад, ул. гаврил генов“ и проект „основен ремонт на улична мрежа в община „борован“ — с.борован, ул. п. евтимий (от о.т. 211 до о.т. 19) и с. добролево — ул. вестителя (от о.т. 210 до о.т. 182), ул. здравец (от о.т. 196 до о.т. 194), ул. веслец (от о.т. 213 до о.т. 180), ул. дружба (от о.т. 180 — о.т.186 — о.т.147 — о.т.12), ул. благой манов (от о.т. 213 — о.т.1 — о.т.14 — о.т.68 — о.т.49)“, финансирани със средства по мярка м07 — „основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Buyer: Община Борован


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using email



Description:
Description:
Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за община борован, свързани с подготовка за кандидатстване и последващо управление, отчитане и избор на изпълнители, включително анализ на икономическа и екологическа устойчивост на проекта и инвестицията и други икономически и социални анализи, нормативно изискуеми за конкретни дейности за проект „основен ремонт на пътища в община „борован“ — с.борован, ул. иван вазов (от о.т. 380 до път vrc 1015) и път добролево — сираково (път vrc 1016)“, проект „основен ремонт на улична мрежа в община „борован“ — с.борован, ул. п. славейков — от о.т. 170 до о.т. 18, и с.малорад, ул. гаврил генов“ и проект „основен ремонт на улична мрежа в община „борован“ — с.борован, ул. п. евтимий (от о.т. 211 до о.т. 19) и с. добролево — ул. вестителя (от о.т. 210 до о.т. 182), ул. здравец (от о.т. 196 до о.т. 194), ул. веслец (от о.т. 213 до о.т. 180), ул. дружба (от о.т. 180 — о.т.186 — о.т.147 — о.т.12), ул. благой манов (от о.т. 213 — о.т.1 — о.т.14 — о.т.68 — о.т.49)“, финансирани със средства по мярка м07 — „основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Country:
Country:
Bulgaria

Published:
Published date:
Apr 16 2016

Deadline:
Deadline:
May 25 2016

CPVs:
CPVs:
79400000 - Business and management consultancy and related services
79100000 - Legal services
71541000 - Construction project management services

Address:
Address:
ул. „Иван Вазов“ № 1
Борован
Bulgaria

Location:
Location:
Борован

Contact:
Contact:
Илияна Донкова Дончовска- Бърдарска

Email:
Email:
ob_borovan@abv.bg

Tel:
Tel:
+359 91479203




OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
132040-2016


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo