Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace

Buyer: Královéhradecký kraj a Město Trutnov


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Jedná se o rekonstrukci silnice II/301 v ulici Petříkovická v Trutnově. Předmětná silnice se nachází v k. ú. Poříčí u Trutnova. Začátek rekonstruovaného úseku je v místě pracovní spáry v křižovatce se silnicí I/14 ulice Kladská a ulice Petříkovická, konec úseku je stanoven na konci města. Bude provedena rekonstrukce stávajících konstrukčních vrstev. Při obnově obrusných vrstev v úseku 0,000–0,275 km budou staré a porušené vrstvy nahrazeny novým asfaltobetonovým dvouvrstvým krytem. V úseku 0,275–0,500 km bude stávající žulová dlažba nahrazena novou konstrukcí vozovky. V úseku 0,500–1,065 km bude provedena oprava pomocí technologie recyklace za studena. Následně bude provedena pokládka ACL a ACO. Součástí stavby bude zpevnění břehu Petříkovického potoka, vybudování opěrné regulační zdi a kamenných rovnanin. Dále bude provedeno napojení místních komunikací, rekonstrukce dešťové silniční kanalizace, rekonstrukce propustků a uličních vpustí s přípojkami, obnova dopravního značení, kácení stromů. Pod železničním nadjezdem bude řešena úprava sklonových poměrů s ohledem na zvětšení světlé podjezdné výšky (cca na výšku 3,90 m). Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Country:
Country:
Czech Republic

Published:
Published date:
Oct 05 2016

Deadline:
Deadline:
Nov 23 2016

Value:
Value:
CZK 27,613,931


CPVs:
CPVs:
45233000 - Construction, foundation and surface works for highways, roads

Address:
Address:
Pivovarské náměstí 1245/2
Hradec Králové
Czech Republic

Location:
Location:
Hradec Králové

Contact:
Contact:
Ing. Svatava Koubová

Email:
Email:
svatava.koubova@suskhk.cz

Tel:
Tel:
+420 495540218

URL:
URL:
https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.htmlOC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
345824-2016


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo