Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

Buyer: Ministerie van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
I. De opdracht betreft het aan Belastingdienst ter beschikking stellen van medewerkers met ICT-kennis en -kunde op inhuurbasis, waarbij medewerkers werkzaamheden of prestaties verrichten ten behoeve van Belastingdienst zonder dat er een dienstbetrekking door welke oorzaak dan ook tussen de medewerker en de Belastingdienst of opdrachtgever tot stand komt. De uitvoering van de opdracht vindt steeds plaats onder leiding van de opdrachtgever, waarbij het tevens mogelijk is dat aansturing plaatsvindt op basis van een door medewerker te realiseren prestatiedoelstelling (zonder resultaatverbintenis) waarbij opdrachtgever de mogelijkheid heeft om nadere aanwijzingen/instructies te geven aan de medewerker. Het is de opdrachtnemer toegestaan een medewerker te laten vervangen door een ander natuurlijk persoon tenzij opdrachtgever aangeeft in de aanvraag dat vervanging niet mogelijk is. Opdrachtnemer stelt in geval van vervanging een medewerker beschikbaar die voldoet aan dezelfde eisen als ges...

Country:
Country:
Netherlands

Published:
Published date:
Jun 07 2017

Deadline:
Deadline:
Aug 25 2017

CPVs:
CPVs:
79620000 - Supply services of personnel including temporary staff
72000000 - IT services: consulting, software development, Internet and support

Address:
Address:
Prinses Beatrixlaan 2
Den Haag
Netherlands

Location:
Location:
Den Haag

Contact:
Contact:
P. Bouwman

Email:
Email:
iucezteam4@rvo.nl
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
215359-2017


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo