Dynamisk innkjøpsordning(DPS) - Møbler og inventar med tilhørende tjenester

Buyer: Bærum kommune


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Oppdragsgiver skal inngå en dynamisk innkjøpsordning for å ivareta konkurranse på møbler og inventar. Dette gjelder for kjøp av møbler og inventar over NOK 100 000 eks. mva. for bl.a. sektorene kontor, skole, institusjon og barnehage. Kjøp under NOK 100 000 eks. mva. for det enkelte området foretas på rammeavtale innenfor de respektive sektorene.

Country:
Country:
Norway

Published:
Published date:
Apr 15 2018

Deadline:
Deadline:
May 23 2028
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
2018-107053


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo