Komputery osobiste

Buyer: Województwo Łódzkie


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania .
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 (dwa) zadania (części):
— Zadanie nr 1 Zestawy komputerowe i notebooki
— Zadanie nr 2 Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy dla obu zadań.
4. Ilekroć w niniejszej SIWZ i załącznikach do SIWZ jest mowa o materiałach, wyrobach lub sprzęcie z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty. Zamawiający podkreśla, iż zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp ciężar udowodnienia, że oferowany przedmiot zamówienia jest równoważny w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ spoczywa na składającym ofertę. Za sprzęt, produkty równoważne przyjmuje się sprzęt, produkty spełniające wszystkie minimalne wymagania określone przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ).

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
Oct 07 2014

Deadline:
Deadline:
Nov 14 2014

CPVs:
CPVs:
30213000 - Personal computers
30213100 - Portable computers
30230000 - Computer-related equipment
30237200 - Computer accessories
30232110 - Laser printers
48000000 - Software package and information systems

Address:
Address:
al. Piłsudskiego 8
Łódź
Poland

Location:
Location:
Łódź

Contact:
Contact:
Ewa Tylki

Email:
Email:
zp.info@lodzkie.pl
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
338702-2014


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo