Projektory do slajdów

Buyer: Politechnika Wrocławska


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Regionalnego Ośrodka Informacji Patentowej w ramach Projektu „Środowiskowa Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki”.
Zamawiający określił przedmiotową dostawę w 2 zadaniach:
— ZADANIE nr 1- Rzutnik multimedialny – 1 sztuka.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5.1 do SIWZ . Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują sie we wzorze umowy stanowiacym załącznik nr 4a do SIWZ.
— ZADANIE nr 2 - Program graficzny – 1 sztuka.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5.2 do SIWZ . Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują sie we wzorze umowy stanowiacym załącznik nr 4b do SIWZ.
2. Termin realizacji zamówienia wynosi:
— zadanie 1, 2 do 21 dni od daty wysłania zamówienia, zgodnie z terminami określonymi w par. 3 wzoru umowy.
2. 1. Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 4 a-b do SIWZ.

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
Aug 16 2014

Deadline:
Deadline:
Sep 23 2014

CPVs:
CPVs:
38652110 - Slide projectors
48322000 - Graphics software package

Address:
Address:
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
Wrocław
Poland

Location:
Location:
Wrocław

Contact:
Contact:
Agnieszka Perehiniec, Katarzyna Danielewska-Drzazga

Email:
Email:
agnieszka.perehiniec@pwr.edu.pl

Tel:
Tel:
+48 713204149
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
280100-2014


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo