Komputery przenośne

Buyer: Politechnika Śląska


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
A) 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Śląskiej, tj. jednego komputera przenośnego. Oferowany sprzęt musi posiadać oznaczenie CE. Wszystkie urządzenia oraz podzespoły do budowy sprzętu, stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe.
2. CPV 30.21.31.00-6 komputery przenośne
3. Termin dostawy: do 14 dni od dnia zawarcia umowy.
B) Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, jakie musi spełnić Wykonawca:
1. Zaoferowanie ceny i warunków realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
2.Zaoferowanie przedmiotu zamówienia spełniającego wymagania Zamawiającego.
Wymagane dokumenty i załączniki potwierdzające spełnianie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia:
1.1. Oferta Cenowa. 2.1. Tabela Parametrów Technicznych.
C) Zamawiający dokona sprawdzenia czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone
przez Zamawiającego. Brak któregokolwiek z dokumentów i załączników lub złożenie dokumentów i
załączników zawierających błędy będzie skutkował odrzuceniem oferty na mocy art. 89 ust. 1 ustawy, z
zastrzeżeniem odpowiednio art. 87, 26 ust. 4 oraz 26 ust. 3 ustawy.
D) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w formie drukowanej dostępna jest w siedzibie
Zamawiającego – punkt kontaktowy określony w pkt I.1) niniejszego ogłoszenia, a w formie elektronicznej –na
stronie internetowej Zamawiającego, do dnia otwarcia ofert.

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
Jul 01 2016

Deadline:
Deadline:
Aug 08 2016

Value:
Value:
PLN 7,000


CPVs:
CPVs:
30213100 - Portable computers

Address:
Address:
ul. Akademicka 2A
Gliwice
Poland

Location:
Location:
Gliwice

Contact:
Contact:
Monika Węgrzyn

Email:
Email:
oz@polsl.pl

Tel:
Tel:
+48 322371334 / 322371335 / 322371171 / 322372194
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
223695-2016


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo