Olej napędowy

Buyer: Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Jeleniej Górze


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego o zawartości siarki nie więcej iż 10 mg/kg zwanego dalej olejem napędowym lub olejem, w ilości 4 000 000 litrów (słownie: cztery miliony) do autobusów komunikacji miejskiej wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym. Podana ilość oleju może ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego, przy czym zmniejszenie to nie może być większe niż 20 %, co skutkuje odpowiednim zmniejszeniem wartości zamówienia. Olej napędowy w okresie trwania umowy musi spełniać wymagania w zakresie fizyko-chemicznym określonym w Tabeli (pkt 3 ppkt 4 SIWZ). Parametry nie ujęte w tabeli powinny być zgodne z wymaganiami jakościowymi określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9.12.2008 w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2013, poz. 1058 j.t.).
Olej napędowy będzie dostarczany autocysternami Wykonawcy na jego koszt i ryzyko do magazynu Zamawiającego (loco zbiorniki podziemne), mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego w Jeleniej Górze przy ul. Wolności 145. Dostawy powinny odbywać się w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:00 do 14:00. Zamawiający zasrzega sobie możliwość wskazania innych godzin przyjęcia oleju, pod warunkiem poinformowania o tym fakcie Wykonawcy z jednodniowym wyprzedzeniem. Pierwsza dostawa zostanie uzgodniona z Wykonawcą telefonicznie, następne według ustalonego harmonogramu dostaw. Minimalna wielkość pojedynczej dostawy wynosi około 30 000 litrów (słownie: trzydzieści tysięcy). Zamawiajacy wymaga, aby przy każdej dostawie zawory spustowe w autocysternach były zabezpieczone plombami. Wykonawca zobowiązany jest do założenia plomb numerycznych jednorazowego użytku w celu obowiązkowego kompletnego zabezpieczenia produktu po załadunku na terminalu zalewowym. Pozostałe wymagania Zamawiajacego podano we wzorze umowy, który jest integralną częścią przedmiotu zamówienia.

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
Oct 04 2014

Deadline:
Deadline:
Nov 14 2014

Value:
Value:
PLN 18,000,000


CPVs:
CPVs:
09134100 - Diesel oil

Address:
Address:
ul. Wolności 145
Jelenia Góra
Poland

Location:
Location:
Jelenia Góra

Contact:
Contact:
Anna Mazurek

Email:
Email:
zampub@mzk.jgora.pl

Tel:
Tel:
+48 757648736

URL:
URL:
www.mzk.jgora.plOC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
337882-2014


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo