Urządzenia medyczne

Buyer: Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0031/16 pn. „Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. K. S. Wyszyńskiego w Łomży wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną” zwanego dalej Zamawiającym w ilościach, asortymencie i o wymaganiach wg załącznika nr 1 do SIWZ (zestawienie asortymentowo-ilościowe). Ilość pakietów – 19.

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
May 27 2017

Deadline:
Deadline:
Jul 04 2017

CPVs:
CPVs:
33100000 - Medical equipments
33100000 - Medical equipments

Address:
Address:
al. Piłsudskiego 11
Łomża
Poland

Location:
Location:
Łomża

Contact:
Contact:
Czesława Juszczyk-Makuszewska

Email:
Email:
przetargi@szpital-lomza.pl

Tel:
Tel:
+86 4733266
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
200849-2017


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo