Sprzęt oftalmologiczny

Buyer: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń medycznych -wyszczególnienie ilościowe i asortymentowe określono w załącznikach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia powinien spełniać warunki określone w ustawie z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 876 z póź. zm.) i w innych obowiązujących przepisach prawnych w tym zakresie. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia oznakowanego w języku angielskim stosownie do art. 14 ust. 2 ustawy z 20.5.2010 o wyrobach medycznych. Przedmiot zamówienia musi posiadać aktualne dokumenty dopuszczające ich stosowanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z 20.5.2010 o wyrobach medycznych.
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych.

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
Oct 20 2016

Deadline:
Deadline:
Nov 28 2016

CPVs:
CPVs:
33122000 - Ophthalmology equipment
33122000 - Ophthalmology equipment

Address:
Address:
ul. Ceglana 35
Katowice
Poland

Location:
Location:
Katowice

Contact:
Contact:
Dział Zamówień Publicznych

Email:
Email:
zp@uck.katowice.pl

Tel:
Tel:
+48 323581332
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
366589-2016


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo