Wozy strażackie

Buyer: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkich samochodów specjalnych dla jednostek PSP zgodnie z załącznikami nr 2a, 2b i 2c do SIWZ – szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia.
część nr 1 – dostawa 2 sztuk samochodu specjalnego lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ – szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia,
część nr 2 – dostawa 2 sztuk samochodu specjalnego lekkiego kwatermistrzowskiego zgodnie z załącznikiem nr 2b do SIWZ – szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia.
część nr 3 – dostawa 2 sztuk samochodu specjalnego lekkiego do przewozu ratowników zgodnie z załącznikiem nr 2c do SIWZ – szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:
a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
b) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami.
c) posiadać komplet dokumentacji technicznej – eksploatacyjnej.

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
Oct 14 2015

Deadline:
Deadline:
Nov 19 2015

Value:
Value:
PLN 72,222,222


CPVs:
CPVs:
34144210 - Firefighting vehicles
34144200 - Vehicles for the emergency services
35110000 - Firefighting, rescue and safety equipment

Address:
Address:
ul. Polna 1
Warszawa
Poland

Location:
Location:
Warszawa

Contact:
Contact:
Piotr Równicki

Email:
Email:
logistyka@mazowsze.straz.pl

Tel:
Tel:
+48 223199222
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
360836-2015


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo