Zbiorniki, rezerwuary i pojemniki; grzejniki centralnego ogrzewania i kotły

Buyer: 1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kontenerów ładunkowych hakowych ISO serii 1C lub 1CC i kontenerów ładunkowych ISO serii 1C lub 1CC z podziałem na 4 zadania, zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w Rozdziale III SIWZ w ilości i asortymencie przedstawionym w tabelach ujętych w Rozdziale IV SIWZ, przy czym ilości ujęte w opcji w tabelach, w Rozdziale IV SIWZ, w kolumnie ilość w opcji mogą być wykorzystane w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiającego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp wraz z podaniem ilości zamówionego przedmiotu zamówienia, w ramach konkretnych zadań, Zamawiający poinformuje Wykonawcę (pisemnie lub faxem lub mailem) w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
May 30 2017

Deadline:
Deadline:
Jul 06 2017

CPVs:
CPVs:
44600000 - Tanks, reservoirs and containers; central-heating radiators and boilers
44600000 - Tanks, reservoirs and containers; central-heating radiators and boilers
44613300 - Standard freight containers

Address:
Address:
ul. Ciasna 7
Wałcz
Poland

Location:
Location:
Wałcz

Contact:
Contact:
Anna Szalaty

Email:
Email:
1rblog.szp@ron.mil.pl

Tel:
Tel:
+48 261472184
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
203897-2017


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo