Implanty chirurgiczne

Buyer: Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów chirurgicznych -osteosyntezy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajdują się w załączniku nr 4 do SIWZ.
3. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia.
4. Okres przydatności do użycia przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia ww. przedmiotu zamówienia do szpitala.
5. Wyroby medyczne stanowiące przedmiot zamówienia muszą być dopuszczone do stosowania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679 z późn. zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
6. Implanty nie będą objęte depozytem lecz dostarczane sukcesywnie na zamówienie.
Sukcesywne dostawy z rozładunkiem będą realizowane w terminie do 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) od daty złożenia zamówienia telefonicznego, e-mailem lub faxem.
7. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia (dostawy implantów), Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu medycznego Zamawiającego:
1) Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem produktów, które Wykonawca dostarcza w ramach przedmiotowej umowy.
2) Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym określi maksymalną liczbę uczestników, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu.
3) Zamawiający dokona wyboru uczestników spośród swego personelu. Uczestnicy to personel z doświadczeniem w obszarze ortopedycznym, a zdobyte doświadczenie będą wykorzystywać w zabiegach z użyciem produktów dostarczanych przez Wykonawcę.
4) Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim lub innym w uzgodnieniu z Zamawiającym, zapewniając na swój koszt wszystkie niezbędne środki do realizacji szkolenia (w tym materiały szkoleniowe), dojazd i przyjazd na miejsce szkolenia oraz zakwaterowanie dla szkolących się.
5) Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowaną kadrę.
6) Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu zaproponowanym przez Wykonawcę, na które Zamawiający wyrazi zgodę.

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
Oct 11 2014

Deadline:
Deadline:
Nov 18 2014

CPVs:
CPVs:
33184100 - Surgical implants

Address:
Address:
ul. Szpitalna 1
Sosnowiec
Poland

Location:
Location:
Sosnowiec

Contact:
Contact:
Ela Kwaśnicka

Email:
Email:
zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

Tel:
Tel:
+48 324130125
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
346087-2014


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo