Autobusy niskopodłogowe

Buyer: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa, do Zamawiającego, siedmiu sztuk fabrycznie nowych, niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów (pojazdów) o długości całkowitej 10 metrów plus/minus 0,5 metra przeznaczonych do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej.
3.2. Oferowane autobusy muszą spełniać wymagania:
1) polskich przepisów w sprawie dopuszczenia pojazdów do ruchu, zawarte w Dziale III ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1137 z późniejszymi zmianami) oraz odpowiadać warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 roku poz. 305);
2) posiadać aktualne świadectwo homologacji wraz z załącznikami oferowanego typu pojazdu wydane przez właściwego ministra; Zamawiający wymaga, aby świadectwo homologacji spełniało wymagania regulaminu nr 107 EKG ONZ – jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 lub M3 w odniesieniu do ich budowy ogólnej (Dz.U.UE.L.2015.153.1 z dnia 18.6.2015 r.);
3) być fabrycznie nowe wyprodukowane w 2017 roku i posiadać normę minimum Euro 6. Zamawiający uzna, iż autobus został wyprodukowany w 2017 roku jeżeli wszystkie elementy elektroniczne, podzespoły nadwozia i podwozia, ogumienie oraz agregaty będą fabrycznie nowe i będą posiadały charakter wyprodukowania w 2017 roku. Zamawiający dopuszcza, aby zamontowane szyby były wyprodukowane nie wcześniej niż w 2016 roku. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert na autobusy prototypowe.
4) być przystosowane do polskich warunków klimatycznych oraz środowiskowych, a w szczególności szerokiego zakresu temperatur i wilgotności powietrza, dużego zanieczyszczenia i zapylenia powietrza występującego podczas eksploatacji;
5) być odporne na działanie środków stosowanych do utrzymania przejezdności dróg w okresie zimowym, a także na działanie środków do mycia i czyszczenia pojazdów;
6) posiadać powłokę lakierniczą o wytrzymałości umożliwiającej codzienne mycie przy użyciu szczotkowej myjni automatycznej.

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
Oct 05 2016

Deadline:
Deadline:
Nov 09 2016

CPVs:
CPVs:
34121400 - Low-floor buses
34121400 - Low-floor buses

Address:
Address:
ul. Gnieźnieńska 9
Koszalin
Poland

Location:
Location:
Koszalin

Contact:
Contact:
Alicja Serafin, Lidia Klim

Email:
Email:
mzk@mzk.koszalin.pl

Tel:
Tel:
+48 943445285
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
345028-2016


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo