Produkty farmaceutyczne

Buyer: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa antybiotyków, leków p/grzybicznych i innych do magazynu Apteki Szpitalnej Zamawiającego zwanych dalej „produktami”;
2. nazwy międzynarodowe, dawki oraz ilości przedmiotu zamówienia określają formularze asortymentowo-cenowe stanowiące załączniki nr 1.1–1.5 do formularza ofertowego.

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
Oct 14 2015

Deadline:
Deadline:
Nov 20 2015

CPVs:
CPVs:
33600000 - Pharmaceutical products

Address:
Address:
ul. H. Kamieńskiego 73 a
Wrocław
Poland

Location:
Location:
Wrocław

Contact:
Contact:
Roma Komora, Monika Wadas

Email:
Email:
zp@wssk.wroc.pl

Tel:
Tel:
+48 713270491
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
360862-2015


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo