Доставки на мляко за нуждите на община пловдив и социалните заведения на общинска бюджетна издръжка.

Buyer: Община Пловдив


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Доставки на мляко за нуждите на община пловдив и социалните заведения на общинска бюджетна издръжка.

Country:
Country:
Bulgaria

Published:
Published date:
Apr 13 2016

Deadline:
Deadline:
May 19 2016

CPVs:
CPVs:
15511100 - Pasteurised milk
15551310 - Unflavoured yoghurt
15511000 - Milk

Address:
Address:
пл. „Стефан Стамболов“ № 1
Пловдив
Bulgaria

Location:
Location:
Пловдив

Contact:
Contact:
Дарина Шаркова — гл. експерт в дирекция ОП

Email:
Email:
otdel_op@abv.bg

Tel:
Tel:
+359 32656752
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
125712-2016


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo