Части за парогенераторни котли

Buyer: „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Доставка на брони за котлоагрегати тип ПК 38-4, съгласно спецификация — Приложениe № 1 и технически изисквания — Приложение 1.1 към документацията.
Доставка на резервни части с механична обработка за котлоагрегати тип ПК 38-4 съгласно спецификация и технически изисквания, дадени като Приложение 2 и 2.1 към документацията.
Доставка на клапи, метални компенсатори и сепаратори за котлоагрегати тип ПК 38-4 съгласно спецификация и технически изисквания, дадени като Приложение 3 и 3.1 към документацията.

Country:
Country:
Bulgaria

Published:
Published date:
Dec 03 2016

Deadline:
Deadline:
Jan 06 2017

CPVs:
CPVs:
31161700 - Parts of steam generators
31161700 - Parts of steam generators

Location:
Location:
Ковачево

Contact:
Contact:
по технически въпроси — инж. Георги Вълчев-КТО / Въпроси по процедурата — инж. Лора Янкова

Email:
Email:
lora@tpp2.com

Tel:
Tel:
+359 42662428 / 42662916

URL:
URL:
http://www.tpp2.com/page/buyer-profile.htmlOC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
427025-2016


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo