Електрическа енергия

Buyer: „Водоснабдяване и канализация“ ООД — Силистра


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Доставка на нетно количество активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за обекти на „В и К" - ООД гр.Силистра.Администриране на графиците с ЕСО. Поради спецификата на работа на Възложителя, предложената от участника цена за нетно количество електроенергия следва да е единна. Срокът за изпълнение на поръчката е 18 (осемнадесет ) месеца.

Country:
Country:
Bulgaria

Published:
Published date:
May 23 2015

Deadline:
Deadline:
Jul 03 2015

Value:
Value:
BGN 1,650,000


CPVs:
CPVs:
09310000 - Electricity

Address:
Address:
ул. „Баба Тонка“ № 19
Силистра
Bulgaria

Location:
Location:
Силистра

Contact:
Contact:
инж. М. Боранов; инж. В. Велева

Email:
Email:
vikss@vik-silistra.com

Tel:
Tel:
+359 86851496

URL:
URL:
http://vik-silistra.comOC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
181049-2015


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo