"доставка на медицински изделия включващи общоболнични медицински консумативи, разтвори за хемодиализа, лабораторни реактиви и консумативи и дезинфекционни материали за нуждите на мбал "проф. д-р параскев стоянов" ад — ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции и номенклатури".

Buyer: Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
"доставка на медицински изделия включващи общоболнични медицински консумативи, разтвори за хемодиализа, лабораторни реактиви и консумативи и дезинфекционни материали за нуждите на мбал "проф. д-р параскев стоянов" ад — ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции и номенклатури".

Country:
Country:
Bulgaria

Published:
Published date:
Apr 02 2016

Deadline:
Deadline:
May 12 2016

CPVs:
CPVs:
33140000 - Medical consumables
24455000 - Disinfectants
33696500 - Laboratory reagents
33692800 - Dialysis solutions

Address:
Address:
ул. „Съйко Съев“ № 27
Ловеч
Bulgaria

Location:
Location:
Ловеч

Contact:
Contact:
Д-р Снежинка Бориславова Митова — Прокурист, Полина Маринова Христова-Кондов — икономист, ОП тел. 068 667250

Email:
Email:
mbal_lovech@abv.bg

Tel:
Tel:
+359 68603370
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
112283-2016


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo