„доставка на медицински газове — кислород за нуждите на „мбал — пловдив“ ад, гр. пловдив“.

Buyer: „Многопрофилна болница за актвино лечение — Пловдив“ АД


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
„доставка на медицински газове — кислород за нуждите на „мбал — пловдив“ ад, гр. пловдив“.

Country:
Country:
Bulgaria

Published:
Published date:
Apr 19 2016

Deadline:
Deadline:
May 30 2016

CPVs:
CPVs:
24111900 - Oxygen

Address:
Address:
бул. „България“ № 234
Пловдив
Bulgaria

Location:
Location:
Пловдив

Contact:
Contact:
Владимир Илиев

Email:
Email:
mbalplovdiv@abv.bg

Tel:
Tel:
+359 32959221
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
133706-2016


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo