Лепила

Buyer: „Мини Марица изток“ ЕАД


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Доставка на лепило за студена вулканизация на ГТЛ — зимна употреба, съгласно техническа спецификация и условия за изпълнение на възложителя в документацията за участие. Количество: лепило за студена вулканизация на ГТЛ в опаковка до 1 кг — общо 1 750 кг; лепило за студена вулканизация на ГТЛ в опаковка до 10 кг — общо 11 250 кг; втвърдител за лепило — малка опаковка — броят на опаковките се получава по формула описана в техническата спецификация.

Country:
Country:
Bulgaria

Published:
Published date:
Jul 12 2016

Deadline:
Deadline:
Aug 17 2016

CPVs:
CPVs:
24910000 - Glues
24910000 - Glues

Address:
Address:
ул. „Георги Димитров“ № 13
Раднево
Bulgaria

Location:
Location:
Раднево

Contact:
Contact:
Даниел Демирев — експерт търговия, отдел Търговски; Емил Колев — инж. механик, отдел Механооборудване.

Email:
Email:
ddemireff@marica-iztok.com

Tel:
Tel:
+359 41783305-3073 / 41783305-3068

URL:
URL:
http://www.marica-iztok.com/offers2/dostavka-na-lepilo-za-studena-vulkanizatciia-na-gtl--zimna-upotreba-721.htmlOC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
237830-2016


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo