„Доставка на лекарствени продукти за онкологични заболявания за УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД по 2 обособени позиции“.

Buyer: УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Обособена позиция № 1, включваща 14 номенклатурни единици, както следва: 1. L01BC02 5 - fluorouracil 50 mg/ml 10 ml парентерална форма амп. 20 180; 2. L01BC05 Gemcitabine 2 000 mg парентерална форма фл. 1 000; 3. L01BC05 Gemcitabine 200 mg парентерална форма фл. 1 000; 4. L01CB01 Etoposide 100 mg парентерална форма фл. 7 500; 5. L01CD01 Paclitaxel 6 mg/ml 5 ml парентерална форма фл. 100; 6. L01CD02 Docetaxel 160 mg парентерална форма фл. 400; 7. L01CD02 Docetaxel 20 mg парентерална форма фл. 2 000; 8. L01XA01 Cisplatin 100 mg парентерална форма фл. 30 000; 9. L01XX17 Topotecan 4 mg парентерална форма фл. 66; 10. L01XX19 Irinotekan 20 mg/ml 2 ml парентерална форма фл. 250; 11. А04АА02 Granisetron 1 mg/ml 3 ml парентерална форма фл. 1 500; 12. А04АА02 Granisetron 2 mg перорална форма табл 300; 13. L01XE02 Gefitinib 250 mg перорална форма табл. 900; 14. L01BA04 Pemetraxed 500 mg парентерална форма фл. 3 000.

Country:
Country:
Bulgaria

Published:
Published date:
Nov 04 2016

Deadline:
Deadline:
Dec 07 2016

CPVs:
CPVs:
33600000 - Pharmaceutical products
33600000 - Pharmaceutical products

Address:
Address:
ул. „Бяло море“ № 8
София
Bulgaria

Location:
Location:
София

Contact:
Contact:
Румяна Доганова

Email:
Email:
dogovori@isul.eu

Tel:
Tel:
+359 29432106

URL:
URL:
www.isul.eu/Profil_na_kupuvacha.htmOC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
387674-2016


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo