„доставка на лекарствени продукти за нуждите на факултети, катедри и медицински колеж на медицински университет-пловдив“.

Buyer: Медицински университет — Пловдив


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
„доставка на лекарствени продукти за нуждите на факултети, катедри и медицински колеж на медицински университет-пловдив“.

Country:
Country:
Bulgaria

Published:
Published date:
Apr 09 2016

Deadline:
Deadline:
May 16 2016

CPVs:
CPVs:
33141624 - Administration sets

Address:
Address:
бул. „Васил Априлов“ № 15А
Пловдив
Bulgaria

Location:
Location:
Пловдив

Contact:
Contact:
Чл. — кор. проф. д-р Стефан Костянев дмн — Ректор на МУ Пловдив, Борис Лозанов- ръководител отдел ДООП

Email:
Email:
jurist_es@meduniversity-plovdiv.bg

Tel:
Tel:
+359 32602887 / +359 882891880
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
121976-2016


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo