„доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения на територията на район «централен» — община пловдив: одз, цдг, детски ясли и детски кухни в шест обособени позиции, а именно: обособена позиция №1 «доставка на мляко и млечни продукти», обособена позиция №2 «доставка на хляб и тестени изделия», обособена позиция №3 «доставка на месо, месни хранителни продукти, риба и яйца», обособена позиция №4 «доставка на пресни плодове и зеленчуци», обособена позиция №5 «доставка на пакетирани хранителни продукти», обособена позиция №6 «доставка на хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания».

Buyer: Район Централен — Община Пловдив


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
„доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения на територията на район «централен» — община пловдив: одз, цдг, детски ясли и детски кухни в шест обособени позиции, а именно: обособена позиция №1 «доставка на мляко и млечни продукти», обособена позиция №2 «доставка на хляб и тестени изделия», обособена позиция №3 «доставка на месо, месни хранителни продукти, риба и яйца», обособена позиция №4 «доставка на пресни плодове и зеленчуци», обособена позиция №5 «доставка на пакетирани хранителни продукти», обособена позиция №6 «доставка на хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания».

Country:
Country:
Bulgaria

Published:
Published date:
Apr 19 2016

Deadline:
Deadline:
May 26 2016

CPVs:
CPVs:
15200000 - Prepared and preserved fish
15411110 - Olive oil
15411200 - Cooking oil
03211300 - Rice
15833000 - Sugar products
15100000 - Animal products, meat and meat products
15612100 - Wheat flour
15850000 - Pasta products
15831000 - Sugar
03220000 - Vegetables, fruits and nuts
15811100 - Bread
15500000 - Dairy products
03142500 - Eggs
15511000 - Milk
03212210 - Dried leguminous vegetables
15872000 - Herbs and spices
15872400 - Salt
15331450 - Processed olives
15851000 - Farinaceous products
15897200 - Canned goods
15300000 - Fruit, vegetables and related products

Address:
Address:
ул. „Христо Г. Данов“ № 39
Пловдив
Bulgaria

Location:
Location:
Пловдив

Contact:
Contact:
Г. Сивакова — Гуджева — Нач. отдел АПО, Р. Еленкова — Гл. експерт ЗСД, Д. Илиева — Гл. експерт ОСМД, Р. Бадова — Гл. счетоводител, Е. Присадникова — Гл. счетоводител Здравеопазване

Email:
Email:
centralen@plovdiv.bg

Tel:
Tel:
+359 32658219 / +359 32635345 / +359 32633484 / +359 32658245 / +359 32625087
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
133686-2016


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo