Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Buyer: Община Русе


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Доставка на мляко и млечни продукти.
Доставка на месо и месни продукти.
Доставка на захар и мед.
Доставка на плодове — пресни.
Доставка на плодове и зеленчуци, преработени, захарни изделия и десерти.

Country:
Country:
Bulgaria

Published:
Published date:
Dec 10 2016

Deadline:
Deadline:
Jan 13 2017

CPVs:
CPVs:
15000000 - Food, beverages, tobacco and related products
15500000 - Dairy products
15100000 - Animal products, meat and meat products
15831000 - Sugar
15831600 - Honey
03222000 - Fruit and nuts
15330000 - Processed fruit and vegetables
15830000 - Sugar and related products

Address:
Address:
пл. „Свобода“ № 6
Русе
Bulgaria

Location:
Location:
Русе

Contact:
Contact:
Емилия Лазарова — Гл. счетоводител ОС Социални дейности; Мариана Билчева — Гл. счетоводител ФС ДЯ, ДМК и МОО, тел. 082 881 749; Албена Добрева -Гл. експерт отдел Обществени поръчки — тел. 082 881 725

Email:
Email:
mayor@ruse-bg.eu

Tel:
Tel:
+359 82846860

URL:
URL:
http://www.ruse-bg.eu/bg/zop2016/586/index.htmlOC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
435264-2016


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo