Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Buyer: Община Свищов


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
„Доставка на хранителни продукти и нехранителни стоки за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Свищов за 2017 година“ със следните обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни продукти“;
Обособена позиция № 2: „Доставка на нехранителни стоки“.

Country:
Country:
Bulgaria

Published:
Published date:
Oct 05 2016

Deadline:
Deadline:
Nov 07 2016

CPVs:
CPVs:
15000000 - Food, beverages, tobacco and related products
15000000 - Food, beverages, tobacco and related products
39830000 - Cleaning products
39224300 - Brooms and brushes and other articles for household cleaning

Address:
Address:
ул. „Цанко Церковски“ № 2
Свищов
Bulgaria

Location:
Location:
Свищов

Contact:
Contact:
Даниела Станкова — Нач. отдел ОП, Мирослава Иванова — ст. експерт ОП, Зорница Цветанова — ст. експерт ОП

Email:
Email:
op@svishtov.bg

Tel:
Tel:
+359 63168111

URL:
URL:
http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=104OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
344974-2016


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo