Електрическа енергия

Buyer: „В и К“ АД — гр. Ловеч


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Предмет на поръчката — „Доставка на електрическа енергия средно напрежение и координатор на балансираща група“.
Описание на предмета на поръчката — поръчката е за избор на доставчик на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение за 2 обекта ( 4 точки на измерване), както следва:
1. Помпена станция Златна панега, на адрес: с. Златна Панега, общ. Луковит с извод „Добревци“ с абонатен № 54500006 и извод „Бяло поле“ с абонатен № 54500007;
2. Пречиствателна станция за отпадни води — гр. Ловеч, на адрес: гр. Ловеч, Северна индустриална зона № 70 — извод „Пластмаси“ с абонатен № 51500050 и извод „ДАТ“ с абонатен № 51500051.

Country:
Country:
Bulgaria

Published:
Published date:
May 23 2015

Deadline:
Deadline:
Jul 13 2015

Value:
Value:
BGN 640,000


CPVs:
CPVs:
09310000 - Electricity

Address:
Address:
ул. „Райна Княгиня“ № 1А
Ловеч
Bulgaria

Location:
Location:
Ловеч

Contact:
Contact:
Марина Бороджиева

Email:
Email:
m.borodjieva@wss-lovech.bg

Tel:
Tel:
+359 68651142

URL:
URL:
http://www.wss-lovech.bg/OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
181015-2015


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo