Доставка, монтаж, обучение на персонала и пускане в експлоатация, включително гаранционен сервиз, на високотехнологична медицинска апаратура за дооборудване на отделение по лъчелечение в „коц-бургас“ еоод.

Buyer: „Комплексен онкологичен център — Бургас“ ЕООД


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Доставка, монтаж, обучение на персонала и пускане в експлоатация, включително гаранционен сервиз, на високотехнологична медицинска апаратура за дооборудване на отделение по лъчелечение в „коц-бургас“ еоод.

Country:
Country:
Bulgaria

Published:
Published date:
Apr 16 2016

Deadline:
Deadline:
May 30 2016

CPVs:
CPVs:
33100000 - Medical equipments
31643100 - Linear accelerators

Address:
Address:
бул. „Стефан Стамболов“ № 73, Хирургичен корпус на „МБАЛ-Бургас“ АД, етаж 7
Бургас
Bulgaria

Location:
Location:
Бургас

Contact:
Contact:
Румяна Комитова

Email:
Email:
odisp@abv.bg

Tel:
Tel:
+359 56866404
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
131084-2016


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo