Доставка, монтаж, инсталация, интеграция и пускане в експлоатация на технически средства за разширение на съществуващ дисков масив emc vnx 5700.

Buyer: Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ — Министерство на вътрешните работи (ДУССД — МВР)


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Доставка, монтаж, инсталация, интеграция и пускане в експлоатация на технически средства за разширение на съществуващ дисков масив emc vnx 5700.

Country:
Country:
Bulgaria

Published:
Published date:
Apr 13 2016

Deadline:
Deadline:
May 19 2016

CPVs:
CPVs:
30233141 - Redundant Array of Independent Disk (RAID)

Address:
Address:
ул. „Княз Борис I“ № 124
София
Bulgaria

Location:
Location:
София

Contact:
Contact:
Десислава Малинова

Email:
Email:
int.82@mvr.bg

Tel:
Tel:
+359 29822164
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
125619-2016


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo