Микробуси

Buyer: ЮЦДП, Териториално поделение Държавно ловно стопанство „Женда“


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Доставка чрез закупуване на употребяван 1 брой микробус за нуждите на ТП ДЛС „Женда“ — минималните технически изисквания са описани в Техническата спецификация към документацията за участие.

Country:
Country:
Bulgaria

Published:
Published date:
Dec 10 2016

Deadline:
Deadline:
Jan 13 2017

CPVs:
CPVs:
34114400 - Minibuses
34114400 - Minibuses

Address:
Address:
ул. „Васил Левски“ № 2
Кърджали
Bulgaria

Location:
Location:
Кърджали

Contact:
Contact:
Нарин Ферад — юрисконсулт

Email:
Email:
dlsjenda@ucdp-smolian.com

Tel:
Tel:
+359 884242454

URL:
URL:
http://ucdp-smolian.com/viewartnew.php?id=209OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
435348-2016


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo