Царевица

Buyer: „Югоизточно държавно предприятие“ ДП, ТП Държавно ловно стопанство Тополовград


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Доставка чрез закупуване на 60 т. концентриран фураж — царевица за нуждите на ТП ДЛС Тополовград за изхранване на фазаните във фазанарията и подхранване на дивеча. Царевицата ще се използва за хранене на фазаните и подхранване на дивеча.

Country:
Country:
Bulgaria

Published:
Published date:
Dec 10 2016

Deadline:
Deadline:
Jan 11 2017

CPVs:
CPVs:
03211200 - Maize
03211200 - Maize

Address:
Address:
ул. „Александър Стамболийски“ № 17
Тополовград
Bulgaria

Location:
Location:
Тополовград

Contact:
Contact:
инж. Петър Христов Петров

Email:
Email:
dlstopolovgrad@uidp-sliven.com

Tel:
Tel:
+359 47052210

URL:
URL:
http://uidp-sliven.com/procedures/633OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
435261-2016


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo