Dodávka 9 ks motorových vozů.

Buyer: České dráhy, a.s.


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using email



Description:
Description:
Předmětem veřejné zakázky je výroba a dodávka 9 ks motorových vozů, tj. částečně nízkopodlažních motorových vozů 2. vozové třídy pro regionální a meziregionální dopravu, s obsaditelností cca 70 sedících cestujících ve velkoprostorovém uspořádání, s provozní rychlostí 120 km/h, s otočnými dvounápravovými podvozky. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky bude rovněž dodávka servisních dílů prvního vybavení a vyhotovení a předání příslušné technické dokumentace v rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci včetně všech předepsaných průkazů způsobilosti.

Country:
Country:
None

Published:
Published date:
May 28 2011

Deadline:
Deadline:
Jun 27 2011

CPVs:
CPVs:
34620000 - Rolling stock




OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
169350-2011


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo