Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών

Buyer: Υπεραστικά Λεωφορεία Κύπρου ΛΤΔ


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Η ενοικίαση δεκαπέντε (15) μεγάλων τουριστικού τύπου Λεωφορείων (43 θέσεων+) κατηγορίας Μ3, Κλάσης ΙΙΙ όπως προσδιορίζεται αναλυτικά στα Έγγραφα Διαγωνισμού, των οποίων η ηλικία δεν θα υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) έτη, έως και τις 28.2.2019, σύμφωνα με την 1η ημερομηνία εγγραφής τους.

Country:
Country:
Cyprus

Published:
Published date:
Sep 21 2017

Deadline:
Deadline:
Oct 31 2017

CPVs:
CPVs:
60130000 - Special-purpose road passenger-transport services
60130000 - Special-purpose road passenger-transport services

Address:
Address:
Κιλκίς 4, Μέγαρο Κίζης, Διαμ.101
Λάρνακα
Cyprus

Location:
Location:
Λάρνακα

Email:
Email:
gmanager@intercity-buses.com

Tel:
Tel:
+357 24643493

URL:
URL:
https://www.eprocurement.gov.cyOC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
370707-2017


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo