Carne de porc

Buyer: Serviciul Public Asistenta Sociala


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
1. Autoritatea contractanta va incheia un acord cadru pe o perioada de 24 luni, in urma aplicarii procedurii licitatie deschisa cu un singur operator ecomonic.
2. Caracteristicile tehnice raman nemodificate pe toata durata acordului cadru.
3. Ofertantii vor depune oferta pentru toate produsele din caietul de sarcini, pe loturi. Se pot depune oferte fie pentru un singur lot, fie pentru toate loturile.
4. Cantitatile minime si maxime care ar putea fi achizitionate pe durata acordului cadru sant prevazute in anexa 1 a caietului de sarcini.
5. Cantitatile de produse care vor fi achizitionate in cadrul primului contract subsecvent sunt prevazute in anexa 1 (cantitate minima) a caietului de sarcini, functie de nevoile reale si de bugetul alocat pe perioada respectiva.
6. Calendarul estimativ al incheierii contractelor subsecvente: primul contract subsecvent – septembrie 2014 – septembrie 2015, iar al doilea contract subsecvent – septembrie 2015 – septembrie 2016, cu urmatoarele precizari: primul contract subescvent va fi incheiat in teremen de maxim 5 zile de la semnarea acordului cadru pe o perioada de 12 luni. Cantitatile de produse care vor fi achizitionate in cadrul primului si celui de-al doilea contract subsecvent sunt cantitati maxime si minime din Anexa 1 din caietul de sarcini. Cantitatile minime si maxime care vor fi estimate a se achizitiona pe perioada acordului cadru sunt prevazute in anexa 1 a caietului de sarcini.
7. Criteriul de atribuire va fi pretul cel mai scazut.

Country:
Country:
Romania

Published:
Published date:
Sep 19 2014

Deadline:
Deadline:
Oct 30 2014

Value:
Value:
RON 1,062,694


CPVs:
CPVs:
15113000 - Pork
15111100 - Beef
15112000 - Poultry
15119600 - Fish meat
60100000 - Road transport services

Address:
Address:
Str. Dacia nr. 1
Baia Mare
Romania

Location:
Location:
Baia Mare

Contact:
Contact:
Gavra Bogdanel Viorel

Email:
Email:
spasbm@yahoo.com

Tel:
Tel:
+40 262211949

URL:
URL:
www.e-licitatie.roOC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
317280-2014


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo