Usługi leasingu finansowego

Buyer: None


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa leasingu operacyjnego ciągników siodłowych oraz zakup i dostawa w formie leasingu finansowego naczep samowyładowczych.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części.
Część 1 obejmuje usługę leasingu operacyjnego ciągników siodłowych w ilości 10 (dziesięć) sztuk.
Część 2 obejmuje zakup i dostawę w formie leasingu finansowego naczep samowyładowczych w ilości 11 (jedenaście) sztuk.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia (SPZ) stanowiąca Załącznik Nr 1 do SIWZ.
4. Terminy dostaw sprzętu określonego jw. wynoszą:
— dla części 1 nie później niż 10 (dziesięć) tygodni,
— dla części 2 nie później niż 8 (osiem) tygodni od daty podpisania umowy.

Country:
Country:
None

Published:
Published date:
May 28 2011

Deadline:
Deadline:
Jul 07 2011

CPVs:
CPVs:
66114000 - Financial leasing services
34100000 - Motor vehicles
34200000 - Vehicle bodies, trailers or semi-trailers
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
169331-2011


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo