Budowa kanału ściekowego w Trasie Armii Krajowej Ø 0,80 m L = 1857,5 m, Ø 0,20 m L = 21,0 m od istniejącego kanału ściekowego III kl. w ul. Annopol do studzienki S 35- Etap I - Zadanie Ia, w Warszawie – Dzielnicy Targówek.

Buyer: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Budowa kanału ściekowego w Trasie Armii Krajowej Ø 0,80 m L = 1857,5 m, Ø 0,20 m L = 21,0 m od istniejącego kanału ściekowego III kl. w ul. Annopol do studzienki S 35- Etap I - Zadanie Ia, w Warszawie – Dzielnicy Targówek.

Country:
Country:
None

Published:
Published date:
May 28 2011

Deadline:
Deadline:
Jul 05 2011

CPVs:
CPVs:
45231300 - Construction work for water and sewage pipelines
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
169336-2011


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo