BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU SŁUPSK – LĘBORK. ZADANIE 1: DRUGA JEZDNIA W CIĄGU OBWODNICY SŁUPSKA.

Buyer: Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Prowadzący; postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie i budowa drugiej jezdni w ciągu drogi ekspresowej S6 na odcinku Obwodnicy Słupska. Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, budowie przedmiotowego odcinka drogi oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.ZADANIE 1:Początek zadania 1 znajduje się w km ok. 2+500 istniejącej obwodnicy Słupska w województwie pomorskim, powiat słupski, gmina Kobylnica.Koniec projektowanego odcinka zadania 1 znajduje się w km ok. 14+600 istniejącej obwodnicy Słupska, w województwie pomorskim, powiat słupski, gmina Słupsk.Zakres projektowania i budowy obejmuje w szczególności:— budowę drugiej jezdni na odcinkach międzywęzłowych (3 odcinki o łącznej długości ok. 9,5 km);— budowę mostu nad rzeką Słupią;— budowę pozostałych obiektów mostowych pod drugą jezdnię w ciągu obwodnicy Słupska;— korektę jezdni istniejącej i naprawa istniejących nasypów i osuwisk;— wykonanie oznakowania obwodnicy i pozostałych dróg oraz wyposażenie ich w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego takie, jak: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenia;— przebudowę oświetlenia drogowego;— budowę systemu odwodnienia drogi, w tym: rowów drogowych, kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających;— budowę kanalizacji teletechnicznej;— rozbiórkę obiektów budowlanych;— budowę urządzeń ochrony środowiska (zieleń izolacyjna, ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt itp.)— opracowanie dokumentacji powykonawczej;— wykonanie wszelkich innych robót i opracowań, jakie okażą się niezbędne dla zaprojektowania i zrealizowania inwestycji;— uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.Dla przedmiotowego zadania Zamawiający uzyska Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.Dla zadania wykonane zostanie opracowanie pt. „Koncepcja Programowa budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Lębork”, które zostanie przekazane Wykonawcy jako materiał wyjściowy do projektowania.W ramach ww. opracowania wykonana zostanie dokumentacja geologiczno – inżynierska, która będzie wiążąca dla Wykonawcy.

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
Sep 26 2015

Deadline:
Deadline:
Nov 05 2015

CPVs:
CPVs:
45233100 - Construction work for highways, roads

Address:
Address:
ul. Wronia 53
Warszawa
Poland

Location:
Location:
Warszawa

Contact:
Contact:
Magdalena Czechowska

Email:
Email:
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl zamowienia.gdansk@gddkia.gov.pl

Tel:
Tel:
+48 585112400
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
337872-2015


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo