Anskaffelse av forretningssystem for innkreving av bompenger Vegfinans

Buyer: VEGFINANS AS


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Oppdragsgiver ønsker å gå til anskaffelse av en operatørløsning som understøtter, forenkler og effektiviserer prosesser basert på standardsystem og beste praksis for innkreving, fakturering, reskontroføring, regnskapsføring, håndtering av innbetalinger, betjening av kunder og rapportering. Operatørløsningen ses på som en variant av et ERP-system Klikk her https://permalink.mercell.com/83781071.aspx

Country:
Country:
Norway

Published:
Published date:
Apr 15 2018

Deadline:
Deadline:
May 15 2018
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
2018-694001


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo