Obchodní služby: právní, marketingové, poradenské služby, nábor zaměstnanců, tiskařské a bezpečnostní služby

Buyer: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb, které spočívají ve zpracování 6 analýz z vybraných oblastí sociálně-právní ochrany dětí, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Veřejná zakázka je v souladu s § 98 zákona rozdělena na 6 částí:
1. Analýza služeb pro ohrožené rodiny a děti spadajících do systému preventivních služeb na podporu rodiny v ČR a analýza systémů preventivních služeb na podporu rodiny v zahraničí, vč. příkladů dobré praxe;
2. Analýza inovativních přístupů a služeb pro ohrožené rodiny a děti,
3. Analýza stávajícího systému posuzování žadatelů o NRP v ČR,
4. Analýza kvality vzdělávání žadatelů o NRP,
5. Analýza potřeb rodin pečujících o děti se specifickými potřebami,
6. Analýza situace příbuzenecké pěstounské péče.

Country:
Country:
Czech Republic

Published:
Published date:
May 11 2016

Deadline:
Deadline:
Jun 23 2016

Value:
Value:
CZK 5,869,000


CPVs:
CPVs:
79000000 - Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
79300000 - Market and economic research; polling and statistics

Address:
Address:
Na Poříčním právu 376/1
Praha 2
Czech Republic

Location:
Location:
Praha 2

Contact:
Contact:
Bc. Jan Beránek

Email:
Email:
jan.beranek@mpsv.cz

Tel:
Tel:
+420 950194085

URL:
URL:
https://mpsv.ezak.cz/profile_display_2.htmlOC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
161736-2016


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo