Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten

Buyer: CVBA Waalse Krook


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Aanstelling van een sitemanager.
De CVBA Waalse Krook is opgericht door vier onderscheiden aandeelhouders: provincie Oost-Vlaanderen, stad Gent, UGent en iMinds. De CVBA Waalse Krook heeft te Gent, op de site Waalse Krook, een kennis- en cultuurcentrum opgericht, met daarin geïntegreerd een nieuwe stadsbibliotheek (bibliotheek voor de toekomst) en een centrum voor nieuwe media. Hiervoor is een nieuwbouw gerealiseerd die in de tweede helft van 2016 voorlopig wordt opgeleverd. De inrichting van de hoofdbibliotheek en de installatie van het boekentransportsysteem is lopende en de officiële opening van de nieuwe stadsbibliotheek zal op 10.3.2017 plaatsvinden.
In het hoofdgebouw van de site hebben de partners volgende functies ondergebracht:
— hoofdbibliotheek van de stad Gent,
— universiteitsradio UGent, kantoren van UGent en vakgroepen van UGent,
— kantoren van iMinds,
— derden gebruikers, nog nader in te vullen externe gebruikers (bv. leescafé).
De CVBA Waalse Krook heeft als organen: de algemene vergadering, de raad van bestuur en het managementcomité.
Gezien de omvang van het project en de complexiteit van de interactie tussen de diverse gebruikers van het gebouw en van de site Waalse Krook, wenst de CVBA Waalse Krook voor het dagelijks beheer van de rechtspersoon van de CVBA Waalse Krook en van het patrimonium van de CVBA Waalse Krook beroep te doen op een sitemanager. De sitemanager zal degene zijn die in principe verantwoordelijk is voor de dagelijkse opvolging van het reilen en zeilen van de rechtspersoon van de CVBA Waalse Krook en van interactie met alle interne en externe spelers op de site Waalse Krook.
Hij zal alles in verband met de CVBA Waalse Krook op dagelijkse basis opvolgen en coördineren en als centraal aanspreekpunt fungeren voor alle partners binnen de CVBA Waalse Krook en voor alle spelers actief op de site Waalse Krook. Hij zal onder meer leiding geven aan de facility manager die verantwoordelijk is voor de aanstelling, de dagelijkse aansturing en de contractuele opvolging van facilitaire dienstverleners.
Het sitemanagement, of anders gezegd, de taken van de sitemanager, omvatten volgende aspecten:
— (a) het dagelijks bestuur van de CVBA in de hoedanigheid van algemeen directeur van de CVBA WK. Het betreft het dagelijks bestuur en de administratieve voorbereiding, opvolging, uitvoering en coördinatie van de besluitvorming binnen de CVBA WK; het administratief opvolgen van de juridische zaken en contactpersoon zijn voor de advocaten;
— (b) fungeren als het uniek aanspreekpunt van de CVBA WK voor de interne partners en externe partijen actief op de site Waalse Krook;
— (c) het contractueel aansturen en opvolgen van de facility manager;
— (d) het aansturen en opvolgen van alle andere contractuele en financieel-administratieve aspecten in verband met de werking van de CVBA WK en het beheer van het patrimonium van de WK;
— e) implementatie en opvolging van het financieel exploitatiemodel voor de kostenverrekening onder de partners van de CVBA WK.

Country:
Country:
Belgium

Published:
Published date:
Oct 14 2016

Deadline:
Deadline:
Nov 21 2016

CPVs:
CPVs:
79400000 - Business and management consultancy and related services

Address:
Address:
Botermarkt 1
Gent
Belgium

Location:
Location:
Gent

Contact:
Contact:
Heijse Rika

Email:
Email:
rika@advocaatheijse.be

URL:
URL:
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=251074OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
359607-2016


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo