Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar

Buyer: Region Norrbotten


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Denna regionsupphandling avser ramavtal på Fysioterapiutrustning samt förbrukningsartiklar, hjälpmedel, tillbehör och reservdelar för leverans till Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen och Västerbottens läns landsting där Region Norrbotten är upphandlande myndighet.
Upphandlingsform: öppet förfarande enligt LOU.
Avtalstid: 1.9.2017-31.8.2020, med option om förlängning upp till ett (1) år.
Anbud kan lämnas på hela eller delar av upphandlingen.

Country:
Country:
Sweden

Published:
Published date:
Apr 05 2017

Deadline:
Deadline:
May 08 2017

CPVs:
CPVs:
33000000 - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33100000 - Medical equipments
33140000 - Medical consumables
33196000 - Medical aids
33196100 - Devices for the elderly
33196200 - Devices for the disabled

Address:
Address:
Robertsviksgatan 7
Luleå
Sweden

Location:
Location:
Luleå

Contact:
Contact:
Marica Demby

Email:
Email:
marica.demby@nll.se
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
125834-2017


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo