2017/531 - Anskaffelse - Laboratorieautoklav til P3-laboratorium - St.Olavs Hospital

Buyer: SYKEHUSINNKJØP HF


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Det ønskes tilbud på 1 stk. laboratorieautoklav tilP3(tuberkulose) – lab. til St. Olavs Hospital HF. Dette iht. til alle krav i konkurransegrunnlaget. Det vil ved behov bli arrangert felles befaring i eksisterende lokaler. Send melding i Mercell, eller mail til persta@sykehusinnkjop.no innen 18.8.2017 kl. 13.00 ved interesse.

Country:
Country:
Norway

Published:
Published date:
Aug 15 2017

Deadline:
Deadline:
Sep 18 2017
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
2017-359269


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo