Showing open and closed tender results for 33100000 and excluding Cancelled , Postponed , "Voluntary Ex Ante" , "VEAT"

Buyer matches SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PRABUTACH SP. Z O.O

Country Buyer Title / description Value Published Due
Poland SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PRABUTACH SP. Z O.O. Dostawa i montaż tomografu komputerowego wraz z modernizacją pomieszczenia pracowni TK na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż tomografu komputerowego wraz z modernizacją pracowni TK na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o. (CPV: 33100000-1, 33115000-9, 45215140-2). Modernizacja pracowni TK obejmuje: ...
None 30/04/20 04/06/20
Poland MEGREZ SP. Z O.O. Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby oddziałów Szpitala i Zakładu Diagnostyki Obrazowej
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz sprzętu wielorazowego użytku na potrzeby Szpitala i Zakładu Diagnostyki Obrazowej, których ilość i rodzaj określono szczegółowo w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik ...
None 17/07/19 20/08/19
Poland CENTRUM MEDYCZNE „ŻELAZNA” SP. Z O.O. Urządzenia medyczne
Zamówienie dotyczy dostawy sprzętu medycznego do Centrum Medycznego „Żelazna” Sp. z o.o., i obejmuje 5 zakresów (dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne Zakresy lub na całość zamówienia). ZAKRES 1 ...
273,134 22/10/16 28/11/16
Poland CENTRUM MEDYCZNE „ŻELAZNA” SP. Z O.O. Urządzenia medyczne
Zamówienie dotyczy dostawy sprzętu medycznego i podzielone jest na 9 zakresów: — Zakres 1: przezskórny miernik bilirubiny – 2 sztuki. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33100000-1 Urządzenia ...
697,809 11/12/15 19/01/16
Poland SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE SPZOZ Urządzenia medyczne
Zamówienie dotyczy dostawy sprzętu medycznego do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ i jest podzielone na 2 zakresy: Zakres nr 1 – Respirator noworodkowy. Nazwa i kod według Wspólnego ...
18.4 million 16/11/12 04/01/13
Poland SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE SPZOZ Monitory
Zakres nr 1 – Monitor funkcji życiowych noworodkowy. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33195100-4. Zakres nr 2 – Monitor funkcji życiowych dla dorosłych. Nazwa i kod według ...
17.0 million 21/09/12 29/10/12
Poland SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE SPZOZ Urządzenia medyczne
Zamówienie dotyczy dostawy drobnych sprzętów medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ i jest podzielone na 9 zakresów: Zakres nr 1 – Pompy infuzyjne 1. Nazwa i kod ...
38.7 million 22/10/11 28/11/11
Poland SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE SPZOZ Urządzenia medyczne
Zamówienie dotyczy dostawy drobnych sprzętów medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ i jest podzielone na 8 zakresów: Zakres nr 1 – Pompy infuzyjne torebkowe. Nazwa i kod ...
23.7 million 28/02/12 04/04/12
Poland WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BIAŁEJ PODLASKIEJ Dostawa do WSzS w Białej Podlaskiej aparatu RTG z wyposażeniem wraz z projektem i opisem osłon stałych oraz wykonaniem budowlanych robót adaptacyjnych
Dostawa do WSzS w Białej Podlaskiej aparatu RTG z wyposażeniem wraz z projektem i opisem osłon stałych oraz wykonaniem budowlanych robót adaptacyjnych. Opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres zawiera SIWZ ...
None 06/02/19 14/03/19
Poland SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE SPZOZ Urządzenia medyczne
Zamówienie dotyczy dostawy drobnych sprzętów medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ i jest podzielone na 4 zakresy: Zakres nr 1 – Monitor funkcji życiowych. Nazwa i kod ...
23.5 million 04/04/12 10/05/12