Dostawa aparatury naukowej

Closed 4 days ago

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
Date published
Closed 38 days ago
Deadline
Closed 4 days ago
Categories
33100000 - Medical equipments

Contact
Barbara Kotras
Email
bkotras@ujk.edu.pl
Tel
+48 413497296
Address
ul. Żeromskiego 5
Kielce
25-369
Country
Poland

OCID
ocds-0c46vo-0133-318654-2020
Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury naukowej dla Collegium Medicum UJK w Kielcach zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ: cz.I: sekwenator kapilarny 1 kpl;cz.II sekwenator typu NGS;cz.III autoklaw 1 kpl;cz.IV mikrofalówka 1 szt;cz.V system uzdatniania wody 1 kpl. CPV:33100000-1 urządzenia medyczne; 30214000-2 stacje robocze; 48900000-7 różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe; 30213100-6 komputery przenośne; 30232110-8 drukarki laserowe; 38652100-1 projektory; 30237200-1 akcesoria komputerowe. Wykonawca: a. przeszkoli pracowników Zamawiającego;b. zapewni transport aparatury;c. wniesie aparaturę o pomieszczeń Zamawiającego;d. zainstaluje, skonfiguruje i uruchomi aparaturę;e. będzie świadczył serwis gwarancyjny w okresie gwarancji.
Sekwenator kapilarny wraz z wyposażeniem do przygotowania analizy oraz przechowywania materiału – 1 komplet;Kod CPV: 33100000-1 urządzenia medyczne30214000-2 stacje robocze48900000-7 różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe30213100-6 komputery przenośne30232110-8 drukarki laserowe38652100-1 projektory30237200-1 akcesoria komputerowe Sekwenator typu NGS i aparatura towarzysząca – 1 komplet;Kod CPV: 33100000-1 urządzenia medyczne30214000-2 stacje robocze48900000-7 różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe30213100-6 komputery przenośne30232110-8 drukarki laserowe38652100-1 projektory30237200-1 akcesoria komputerowe Autoklaw 1 kompletKod CPV: 33100000-1 urządzenia medyczne30214000-2 stacje robocze48900000-7 różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe30213100-6 komputery przenośne30232110-8 drukarki laserowe38652100-1 projektory30237200-1 akcesoria komputerowe MikrofalówkaKod CPV: 33100000-1 urządzenia medyczne System uzdatniania wody 1 kompletKod CPV: 33100000-1 urządzenia medyczne

About Spend Network

Copyright 2020 (enter name of Spendnetwork's legal entity)

Registered address of office

Licensing of other data listed here

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network

  • Medium
  • Twitter
  • Linkedin